Privacy Policy

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedankt voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op deze website op het gebied van de verordening gegevensbescherming (DSGVO) is biofactory Technologies GmbH, Rossendorf ring 6, 01328 Dresden, Duitsland, Tel. + 49 (351) 31 62 88 11, Fax: + 49 (351) 79 79 007, E-mail: info@biofabrik.com. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1.3Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke persoon) een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

Als individuele persoonlijke gegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO voor het beschermen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. Via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te vinden op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw contactpersoon een contract wil sluiten, is Art 6 para. 1 een aanvullende juridische basis voor de verwerking. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de kwestie in kwestie uiteindelijk wordt verduidelijkt en op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten voor opslag in conflict zijn.

5) Gebruik van uw gegevens voor direct mail

5.1Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De indicatie van verdere mogelijke gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

Door het activeren van de bevestigingslink u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. een GDPR. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief, sparen we je van het internet service provider (ISP) geregistreerd IP-adres en de datum en tijd van de registratie, met het oog op het mogelijke misbruik van uw e-mail adres te begrijpen op een later tijdstip. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de verstrekte link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde persoon. Na uitloggen uw e-mail adres zal onmiddellijk worden verwijderd uit onze nieuwsbrief mailinglijst voor zover u uitdrukkelijk hebben ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of behouden wij ons een die verder gaat dan het gebruik van gegevens die wordt toegestaan ​​door de wet en die wij op de hoogte in deze verklaring aan.

5.2Nieuwsbrief verzending via MailChimp

De verzending van onze e-mail nieuwsbrief via de technische dienst The Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten (http: //www.mailchimp .com /), waarnaar we uw gegevens doorgeven die zijn verstrekt tijdens de registratie van de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO en dient onze legitieme interesse in het gebruik van een promotie-, veilig en gebruiksvriendelijk bulletin-systeem. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden verzonden naar en opgeslagen door een MailChimp-server in de VS.

MailChimp gebruikt deze informatie voor het namens ons verzenden en statistisch evalueren van de nieuwsbrief. Voor de evaluatie omvatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die beeldbestanden met één pixel vertegenwoordigen die zijn opgeslagen op onze website. Op deze manier kunt u bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. Tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens zullen uitsluitend worden gepseudonimiseerd en zullen niet worden gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Deze gegevens zijn alleen bedoeld voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvanger.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan MailChimp deze gegevens gebruiken in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f Gebruik DSGVO zelf voor zijn eigen legitieme belang in het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst, maar ook voor marktonderzoekdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen van welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze op te schrijven of door te geven aan derden.

Als u uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we in een data processing contract met MailChimp ( "Data overeenkomst Processing") op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan MailChimp toestaan ​​ingevoerd. Deze data processing contract kan worden bekeken op rente op het volgende internetadres: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

Bovendien is MailChimp gecertificeerd volgens de Amerikaanse privacybeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en is het toegewijd om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming.

U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/

6) Gebruik van sociale media: video's

Youtube-video's gebruiken

Deze website maakt gebruik van de Youtube inbedding functie voor de weergave en het afspelen van video die door "Youtube" die behoren tot de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google") behoort.

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de / de video in beweging is. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video's begint, maakt de provider "Youtube" gebruik van cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de aanwijzingen van "YouTube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je je profiel op YouTube niet wilt koppelen, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd volgens Art 6 para. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorverwezen naar YouTube om ze te gebruiken.

Ongeacht het afspelen van de ingesloten video, maakt het elke keer dat u deze website bezoekt verbinding met het Google Netwerk "DoubleClick", wat kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder invloed van ons te hebben.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube" het privacybeleid van de provider op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

7) Online marketing

Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van de online reclame-programma "Google AdWords" en als onderdeel van Google AdWords het bijhouden van conversies van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). We maken gebruik van de diensten van Google Adwords te maken met de hulp van promotiemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites op onze aantrekkelijke aanbiedingen zorgvuldig. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. zodat we nastreven het belang advertenties weer te geven die van belang zijn om onze website voor u interessante en een eerlijke berekening van de reclame kosten te bereiken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van onze legitieme interesse in een gericht reclamepleister. Art 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von Google: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookiekoekjes permanent deactiveren door ze te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende koppeling:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of slechts een beperkt nut hebben als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

8) webanalyse-services

8.1Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp ()", die anonimiteit van het IP-adres zorgt ervoor dat door reductie en niet de rechtstreekse verwijzing naar mensen. Door het uitbreiden van uw IP-adres wordt afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen verricht deze verwerking 6 para grond van Art .. 1 lit. f DSGVO gebaseerd op onze legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; echter, wijzen wij erop dat u niet alle functies van deze site zal volledig zijn, in voorkomend geval, in dit geval gebruik. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden via de volgende link en installeer:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Plugin of innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem Browser und nür für diese Domain, löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken): Google Analytics uitschakelen
Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

8.2Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de web analytics dienst Hotjar de Hotjar Ltd .. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf, gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel. + 1 (855) 464-6788)
.
Met deze tool worden bewegingen op de websites waar Hotjar wordt gebruikt om te begrijpen (zogenaamde hittekaarten). U kunt bijvoorbeeld zien hoever gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers zo vaak klikken. Bovendien maakt de tool het ook mogelijk om rechtstreeks feedback te verkrijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen voor optimalisatie en marketingdoeleinden en het gepaste ontwerp van onze website in overeenstemming met Art 6 para. 1 lit. f DSGVO. Bij het gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We kunnen dus alleen begrijpen op welke knoppen u klikt en hoe ver ze scrollen. Delen van de websites, waarin persoonsgegevens van u of derden worden vermeld, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn dus op geen enkel moment begrijpelijk.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een ​​"Do Not Track-header" te gebruiken om het gebruik van de tool Hotjar te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versies ondersteunt. Hiervoor verzendt uw browser een verzoek naar Hotjar, met de hint om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers / computers gebruikt, moet u de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers / computers afzonderlijk instellen.

Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser zijn te vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out
Meer informatie over Hotjar Ltd. en via de Hotjar-tool, ga naar: https://www.hotjar.com
Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

9) Hulpmiddelen en diversen

9.1Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land) kaarten voor het visueel weergeven van geografische informatie. Het gebruik van deze service zal u onze locatie tonen en uw aankomst vergemakkelijken.

Zodra u de subpagina's bezoekt waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd volgens Art 6 para. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Als u het niet eens bent met de toekomstige overdracht van uw gegevens naar Google wanneer u Google Maps gebruikt, kunt u de webservice Google Maps ook volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en de kaartweergave op deze website kunnen niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op http://www.google.com/intl/en/policies/terms/regional.html en de aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html
Voor meer informatie over privacy gerelateerd aan het gebruik van Google Maps, bezoekt u het Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

9.2Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

10) rechten van de betrokken persoon

10.1De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op grond van artikel 15 DSGVO. Ze hebben in het bijzonder het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens verwerken doeleinden, de categorieën persoonsgegevens verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt of gepland houdbaarheid of de criteria voor de bepaling van de geldigheidsduur, het bestaan ​​van een recht te corrigeren, te verwijderen of de verwerking object met de verwerking te beperken, klacht bij een regelgevende instantie, de bron van uw informatie als het niet door ons verzameld van u, de bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de betrokken logica en je scope in kwestie en het gewenste effect van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie, die garanties in overeenstemming met art. 46 DSGVO bij Weiterlei zijn er de verwerking van uw gegevens naar derde landen;
 • Recht op correctie volgens Art.16 DSGVO: U hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens betreffende u en / of het invullen van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op opzegging volgens Art.17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen in het bijzijn van de vereisten van artikel 17 par. 1 DSGVO. Dit recht is echter niet van toepassing, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechten;
 • Recht op een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 DSGVO. Je moet de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zo lang te eisen als de betwiste u correctie van uw gegevens zullen worden gecontroleerd wanneer u een verwijdering van uw gegevens te weigeren als gevolg van onjuiste verwerking van gegevens en in plaats daarvan de juiste het beperken van de verwerking van uw gegevens verzoeken, als u uw gegevens voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat we niet meer nodig hebben of dat de gegevens over het doel van het bereiken nodig als u een bezwaar op grond van uw specifieke situatie hebben ingediend, terwijl het nog niet zeker of onze legitieme redenen overheersen;
 • Recht op informatie op grond van artikel 19 DSGVO. Hebt u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking in vergelijking met de verantwoordelijke beweringen dat hij verplicht is om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u werden blootgesteld, deze correctie of verwijdering van gegevens of Kennisgeven van beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.
 • Recht op data portabiliteit op grond van artikel 20 DSGVO: U hebt op een gestructureerde, consistente en maschinenlesebaren formaat op te halen of om de overdracht te vragen naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is, het recht om uw persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt ;.
 • Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7 para. 3 DSGVO: U hebt het recht om een ​​toestemming eenmaal verstrekt in de verwerking van gegevens op elk moment met toekomstig effect in te trekken. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor de verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;
 • . Recht om een ​​beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Als u van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO Integendeel, je hebt - onverminderd eventuele andere administratieve of juridische procedures, - het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw locatie, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

10.2RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.
MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

11) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na de deadline worden de corresponderende gegevens routinematig verwijderd, als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren en / of van onze kant bestaat er geen rechtmatig belang bij de heropslag.