Skupina Biofabrik vyvíjí a prodává technologie pro udržitelné řízení energie,
Výživa a problémy s odpady. Chceme snížit ničivou degradaci fosilních paliv
a rozvíjet ziskové obchodní modely.

V budoucnu budeme v Německu a po celém světě budovat třímístný počet biologických rostlin. Tato biopaliva produkují udržitelné vstupy, jako jsou ekologické chemické látky nebo palivo z odpadu.

Přitom jsme se záměrně rozhodli pro financování rojů nezávislé na bankách.
Hlavní kapitál pro výstavbu biofabrikenu pochází od mikropodniků, kromě
hospodářský zájem sdílí naše nadšení z oblasti životního prostředí.

struktura společnosti

ZELENÁ CHEMISTRIE VYPNUTÁ
PLANT

divize:
Materiálové využití biomasy

produkty:
Ekologicky odbouratelný plast,
biologické hnojivo a krmiva
z aminokyselin, cukru,
Mléčné kyseliny a minerály

ENERGIE A PALIVO
Z ODPADU

divize:
Materiální a energetické využití odpadních toků

produkty:
Decentralizovaná elektřina a teplo
z paliva vyhrál
Plastový odpad, pneumatiky, odpadní olej a
nemocniční odpad

KONCEPCE A VÝROBA
PROTOTYPŮ

divize:
Inženýrská a prototypová konstrukce

produkty:
Projektování, výstavba,
Prototypová konstrukce a podpora
rostliny, individuální
Automatizace řešení a
Robtik